گروه آموزشی زرین مایند

زرین مایند با تیم کاری متخصص در خدمت شماست

گروه آموزشی زرین مایند

زرین مایند با تیم کاری متخصص در خدمت شماست
گروه آموزشی زرین مایند به کمک پروردگار، با هدف افزایش توانمندی علمی دانش جویان گرامی تشکیل شد
گروه آموزشی زرین مایند به کمک پروردگار، با هدف افزایش توانمندی علمی دانش جویان گرامی تشکیل شد
با بازخوردهایی که طی این چندسال فعالیت زرین مایند از دانشجویان دریافت کرده ایم،متوجه شده ایم که روند حرکت ما کاملا اصولی بوده و رو به جلو است. به امید خدا و حمایت کاربران عزیز ما هم انرژی میگیریم و خیلی قوی تر پیش می رویم.
با بازخوردهایی که طی این چندسال فعالیت زرین مایند از دانشجویان دریافت کرده ایم،متوجه شده ایم که روند حرکت ما کاملا اصولی بوده و رو به جلو است. به امید خدا و حمایت کاربران عزیز ما هم انرژی میگیریم و خیلی قوی تر پیش می رویم.

۱۲

تعداد پشتیبانان
رضایت کاربران

۹۶%

رضایت کاربران

۱۳۹۹

سال تاسیس

اهمیت و جایگاه گروه های آموزشی

گروههای آموزشی به عنوان مجامع آموزشی ، پرورشی و پژوهشی با این اندیشه به وجود آمده اند که ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشارکت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت ،‌ زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی ،‌ آموزشی و حرفه ای صاحبنظران و دبیران در رابطه با روش های تدریس ، شیوه های اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، نقد و بررسی کتب درسی ، کاربرد تکنولوژی آموزشی ، تقویت زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و در نهایت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم آورند .

لذا با توجه به رسالت خطیر گروههای آموزشی بویژه در دوره متوسطه که به دلیل آماده سازی نیروی انسانی برای ورود به جامعه و بازار کار ، مسؤولیت پذیری ،‌ استقلال طلبی ، رشد شناختی و عاطفی نوجوانان و حرفه ای و نیمه حرفه ای بودن دبیران و نهادینه کردن فرهنگ توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، در این مقاله گروههای آموزشی متوسطه نظری و جنبه های مختلف تاثیر آن بر بهبود عملکرد آموزشی دبیران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ، در این راستا ابتدا به مفهوم گروه و تشکیل آن و انواع آنها و اهمیت و نقش آنها در آموزش اشاره می شود و سپس به تبین ابعاد مختلف گروههای آموزشی پرداخته می شود .

ترویج فرهنگ استفاده بهینه از تکنولوژی آموزشی مجازی

جهش رتبه ی کنکور دانشجویان

کسب رتبه برتر در کشور

خرید فیزیکی و آنلاین