گروه آموزشی زرین مایند

دوره های آموزشی الکترونیکی و تعامل آن با آموزش سنتی ، مقوله ایست که می بایست بیش از پیش به آن توجه نمود. هر روزه در کرمان هزینه های هنگفتی بابت رفت و آمد شهری دانش جویان و دانش آموزان، آلودگی محیطی و صوتی ، مخارج تحصیل و … پرداخت می گردد . همچنین اثرات مخرب مهاجرت بین شهری و بین المللی را نباید از ذهن دور داشت .

گروه آموزشی زرین مایند

دوره های آموزشی الکترونیکی و تعامل آن با آموزش سنتی ، مقوله ایست که می بایست بیش از پیش به آن توجه نمود. هر روزه در کرمان هزینه های هنگفتی بابت رفت و آمد شهری دانش جویان و دانش آموزان، آلودگی محیطی و صوتی ، مخارج تحصیل و … پرداخت می گردد . همچنین اثرات مخرب مهاجرت بین شهری و بین المللی را نباید از ذهن دور داشت .

شماره های تماس:

۰۳۴۳۲۷۱۲۵۷۶
۰۹۲۱۷۵۴۶۲۴۰

شماره های تماس:

۰۳۴۳۲۷۱۲۵۷۶
۰۹۲۱۷۵۴۶۲۴۰

آدرس:

کرمان، خیابان شهید رجایی، کوچه ۵۵، پلاک ۴۲

آدرس:

کرمان، خیابان شهید رجایی، کوچه ۵۵، پلاک ۴۲

ایمیل :

moh۳n.kh.۷۰@gmail.com

ایمیل :

moh۳n.kh.۷۰@gmail.com

.

.

FORM-۲۷۸


گروه آموزشی زرین مایند گروه آموزشی زرین مایند
گروه آموزشی زرین مایند